top of page

משא ומתן קואליציוני 25.9.19?

מה יהיה תוצאות המשא ומתן הקואליציוני לאחדות בין כחול לבן לליכוד?

אם יתגברו על הפחד מאחדות תקום ממשלה.

מה הוא הפחד מאחדות?

מפחדים מאובדן כוח.


איך מתגברים על הפחד הזה?

מבינים שאם קשורים האחד בשני הכוח לא נעלם אף פעם.


הסבר בבקשה?

תסתכל על הכוח המשהו המאפשר לאדם לפעול, במצב העכשווי לאף אחד מהמפלגות אין כוח לפעול, דרך של שתי המפלגות הגדולות וגם הקטנות לפעול היא באמצעות חיבור האחת לשנייה. אחרת כל אחת מהן תישאר חסרת כוח, וזה מה שפוליטיקאים מאוד לא אוהבים.

מתי שהוא תחלחל התובנה שבלי איחוד אין כוח לפעול.


בינתיים מתווכחים מי יהיה ראשון ברוטציה, והאם לשבת בממשלה עם או בלי כתב אישום של ראש הממשלה, איך יוצאים מהפלונטר הזה?


יש בחיים רגעים שאתה מבין שאין לך ברירה, קשה לך לחיות עם תוצאות הבחירות ויחד עם זאת אינך יכול לבטלן, כך שמה שאנו רואים כעת הוא תהליך הסתגלות והפנמה של התוצאות והמשמעות שלהן, יחד עם התחלה של הבנה שאחרי כל הקמפיין המפריד, נדרשת אחדות בממשל כפתרון להפרדה שנוצרה בין אזרחי המדינה.


והם יפנימו?

רק אם אתם תפנימו!


גם אדם עם המלצה לכתב אישום?

כל עוד מותר לו על פי החוק התשובה היא כן.


אבל זה בדיוק מה שמפלג את העם?

מה שמפלג אינו כתב אישום, מה שמפלג זה גילוי שנאה, הסתה וגזענות.


אבל זה בדיוק מה שהוא עשה כדי להיחלץ מאימת הדין?

לכן אחדות נדרשת כדי לתקן, אחרת הפילוג והשיתוק ימשכו. החוק מעולם לא מנע מאנשים לעשות פשעים, לפלג ולהסית, תהליך התיקון הוא תהליך שראשיתו אחדות מפלגות והמשכו חיבור בין כל חלקי העם.


תחשבו על חוכמת ההמונים, הדעה הקולקטיבית של המונים נותנת תוצאה מדוייקת יותר מאשר יחידים בקבוצה. לכן החלטת ההמונים בבחירות האחרונות היא של אחדות וראוי שמנהיגי כל המפלגות יקשיבו ויחתרו להשגתה.


יש לזכור את העבר ולחתור לעתיד.


תודה שפנית לנתן אמסטר שאלה של שינוי, מאבחן מטפל ומתקשר. 054.4517121

אתר הבית: www.nathanamster.com
0 תגובות

留言


bottom of page