top of page

לשאול שאלה שאין לך עליה תשובה שתהפוך לשאלה של שינוי,

ולקבל תשובה מתוך עצמך

לזה אני קורא תקשור.

מאמרים מקצועיים

נעים להכיר, נתן אמסטר

לליאת 1.jpg

נעים להכיר, שמי נתן אמסטר, מאבחן, מטפל, מתקשר ומפתח את שיטת "שאלה של שינוי"- טכניקה ייחודית המאפשרת לי לכוון ולדייק אנשים, בשעה שהם חווים בעיות או מצוקות אישיות או עסקיות.

בזכות הניסיון הרב שלי כמטפל ומאבחן, והיכולות שלי כמתקשר, יש לי אפשרות להתחבר לידע אינסופי ולממד רוחני גבוה, ולקבל מידע קריטי - המעניק תשובות לשאלות הנשאלות באומץ..

bottom of page