top of page

שריר הדו-ראשי כואב מה המשמעות?

שריר הדו ראשי כואב לי כאשר אני מקפל את יד שמאל, מה עלי לשנות בי כדי שהכאב יחלוף?

תשובה:

יש בך צורך עז במגע אנושי ואתה כמהה אליו. מגע אנושי נמצא בחסר. יד שמאל עם כאב בדו-ראשי מספקת מידע על מאמץ הקשור בעבודה. יד שמאל מסמלת צורך בעבודה, לא סתם עבודה אלא עבודה עם הלב. מכיוון שהמקום הזה בחסר, אתה חווה באזור הזה כאב כי אתה מתאמץ למלא אותו.

הביטוי של פעילות מתמשכת שנעשית עם הידיים באהבה היא זרימה, כרגע משהו עצור. במילים אחרות אתה מכופף משהו, ומשתמש בכוח, מתאמץ, וכשאתה מתאמץ יש כאב. שחרר את מה שאתה עושה ממאמץ, הפסק, כי אם אתה מתאמץ זה לא מאהבה זה מאילוץ.

מה שאתה צריך לעשות זה למצוא משהו שאתה יכול לעשות מתוך אהבה, עם הידיים מתוך הלב שלך, בלי מאמץ ואז המצב יחזור לקדמותו.


בהצלחה.

תודה שפניתם לנתן אמסטר, שאלה של שינוי, מאבחן, מטפל ומתקשר. 054-4517121


0 תגובות

Commentaires


bottom of page