top of page

מחשבות טורדניות.

היי נתן. אני הולכת לאתגר אותך. לאחרונה במסגרת עבודתי כמטפלת וכתבת נתקלתי באנשים שסובלים קשה מאובססיה מחשבתית. מחשבות פולשניות ומפחידות. אלה אנשים לגמרי נורמטיביים שפוחדים מן המחשבות שעוברות בראשם. מה לדעתך הם צריכים ללמוד על עצמם?

תשובה:

למרות שכל מקרה יש לדון לגופו ואין לנו דוגמה קונקרטית, נזכור לא לעשות הכללות.


לכן, מה שאנו מתייחסים אליו כאל מחשבות טורדניות הם ניסיון של האדם החווה את המחשבות הטרדניות להתחבר לעצמו. משבר מחשבות טורדניות הן הדמיה של פתרון למשבר ערך עצמי, לא פתור של האדם בינו לבין עצמו או בינו לבין משהו חיצוני לו.


מדוע הדמיה של פתרון? משום שהאדם נותן המון כוח לשכלו, ומכיוון שהוא מאמין ששכלו יוכל להוציא אותו מהמשבר ערך העצמי שלו, המחשבות הטורדניות המפחידות, הן תוצאה של כישלון מערכת ההדמיה השכלית לפתור את הבעיה.


בבסיסן של המחשבות הטורדניות נמצא ניסיון של האדם להעניק לעצמו ערך עצמי על ידי אשרור חיצוני. האנשים הללו תלויים, ברוב המקרים, בערכם העצמי במשוב חיצוני, אין להם פונקציה נוספת של משוב פנימי או שהוא חלש אצלם.


לכן מכיוון שיש קונפליקט חיצוני לא פתור, ובאמונתו, ערך עצמי חיובי יגיע מבחוץ וכאשר הניסיון לחזק את היותו בעל ערך מבחוץ לא עובד לו, האדם ממשיך לחפש חיזוק מבחוץ שוב ושוב בזיכרונותיו וכשהוא לא מוצא\ נוצר מעגל טורדני ללא סוף.


לכן מה שלדעתנו האנשים הללו צריכים ללמוד על עצמם, זה שהם בעלי ערך לא משנה מה המחשבות שלהן אומרות להם. רק אז ייווצר חיבור עם עצמם. קודם כל הם קיימים!!! ומכיוון שהם קיימים זה ראשוני ולכן הם אינם צריכים להצדיק את קיומם!!!. אצלם, המנגנון הפוך, קודם הם צריכים למצוא צידוק לקיום/היותם בעלי ערך, בחוץ רק אחר כך הם מאמינים שהם בעלי ערך וזה הפוך לגמרי. הם אמורים לבחון את המחשבות שלהם ולגלות, שהמחשבות שלהן לא תמיד אומרות להם את האמת, והכי חשוב שהמחשבות שלהן הם לא הם עצמם.


בנוסף "טורדני" לוכד את תשומת הלב של האדם. יש רצון עז של האדם להיות במרכז העניינים, ללכוד את תשומת הלב של הסביבה, או אפילו של אדם שהוא אוהב, שיתמקד בו.


השאיפה הזו להיות במוקד תשומת הלב מפחידה מאוד, כי הוא מקבל משוב מעצמו שהוא לא מספיק בעל ערך ואם הוא יהיה במרכז הבמה כולם יראו את מגבלותיו. אז לופ נוסף נוצר בין הרצון של האדם לצאת לעולם, לבין הפחד שלו להיחשף במגבלותיו. הפתרון לקונפליקט הזה לעולם לא ימצא בראש. אלא הוא אמור לאזור אומץ, להיחשף לעולם וללמוד מהניסיון בהתנסות במציאות ולהשתפר. רק שהאדם עם המחשבות הטורדניות מנסה לפתור את הקונפליקט בשכלו בלי לדעת שמה שנדרש ממנו זה אומץ להתמודד עם העולם במציאות בפועל.


בהצלחה

תודה שפניתם לנתן אמסטר, שאלה של שינוי, מאבחן, מטפל ומתקשר. 054-4517121


0 תגובות

Comments


bottom of page