top of page

מוטיבציה לשווק

יש לי עסק די חדש, משהו שאני אוהבת לעשות ויחד עם זה אין לי מוטיבציה לעשות שיווק, לפעמים לא בא לי לקום בבוקר, איך מרימים מוטיבציה?

תשובה: מוטיבציה צריך לגדל. את אף פעם לא מתחיל נסיעה ברכב במהירות של 200 קילומטר לשעה. אף אחד לא מסוגל להתחיל מוטיבציה במהירות של 200 קמ"ש, כי זה מנגנון שהוא בילד אין בתוכך, להתקדם בהדרגה, כדי שמצד אחד לא תשרפי אנרגיה בכיוון הלא נכון ומצד שני לא תפגעי בעצמך. כל טירון בספורט יודע שיש צורך לעשות אימוני גמישות וחימום לפני ריצה ממושכת.

הבעיה שלך, (שהמוטיבציה היא משהו שאת חשה שחסר לך), נובעת בגלל שאת מאמינה שאת צריכה להגיע להישגים מיידים, ואם הם לא מגיעים מיד, את חושבת שאת לא במקום הנכון. המחשבה שמלווה אותך היא שאם אני טובה התוצאות יגיעו מיד אחרת אני לא סיפור הצלחה ועלי להחליף מקצוע.

המילה מוטיבציה מורכבת מהמונח מוטיב, שהוא רעיון, דמות או חפץ, המופיע מספר פעמים, משהו שחוזר על עצמו ויוצר משמעות.

המוטיב בהיעדר מוטיבציה, הוא הצלחה מהירה, שבהיעדרה עולה הפירוש אני לא מספיק טובה.

במילים אחרות מוטיבציה, כאשר האדם מרגיש שהיא חסרה לו מתעוררת, כאשר רעיון מדכא, "אני חייבת הצלחה מידית" מוחלף באמת: "הצלחה היא תוצאה של התמדה".

כדי לך להחליף את הרעיון של הצלחה מהירה במוטיב אחר הנקרא "הצלחה בשלבים-התמדה". מה שצריך להופיע בחייך כהצלחה, דורש שינוי תפיסתי: ממידי לעשרות חזרות, שוב ושוב. עוד מתאמן ועוד מתאמן, עוד פוסט שיווקי ועוד אחד, עוד מפגש שיווק ועוד אחד, כאשר המוטיב של החזרות יוטמע, מומחיותך תתגלה והצלחה תופיע.

זה כמו שתשתלי זרע, השקי אותו במים, ותתני לו פקודה הפוך לעץ עכשיו.

הזרע יהפוך לעץ רק אם, אחת ליומיים, תשקי אותו בקביעות ותאפשרי לו לגדול בקצב שלו, אז הוא יהפוך להיות מה שרצית: עץ תמיר.


בהצלחה.


תודה שפניתם לנתן אמסטר, שאלה של שינוי, מאבחן, מטפל ומתקשר. 054-4517121


0 תגובות
bottom of page