top of page

מה זה קרמה או תשלום קרמה?

כשמקבלים קשיים בחיים לפעמים הסיבה לכך היא תשלום קרמה. צריך להבין קרמה לא כעונש אלה כתהליך של סליחה. שבלעדיו פשוט לא תוכל לחיות בשפע.

ש. אתה יכול להסביר על התהליך הזה יותר?, איך מבדילים בין קושי לבין קרמה?

תשובה:

קושי נמשך לכל היותר שלושה חודשים. לדוגמה פיטורין ומציאת עבודה חדשה תוך מספר שבועות, או מצב בריאותי שנמשך כמה שבועות. קרמה/משבר נמשכת חודשים ולפעמים שנים. לכן קרמה משתחררת כאשר מתקיים תהליך של סליחה. כאשר אתה מסוגל לשחרר את הפוגע בחוץ מאיך שהחיים שלך יבנו.


החל מרגע זה אתה מנקה קרמה. יש גם תהליך של ניקוי קרמה שקשור לפגיעות שאתה עושה לעצמך.


משבר מאפשר לך תהליך שבו אתה משחרר כל מה שמקבע אותך לעברך מודע או שלא במודע.


ש. אבל זה החלק המאוד קשה לקבל. חלק מהאנשים שחווה קשיים הנמשכים שנים, לא מבין את ההקשר, כי המוח קשה לו לקבל שיש לי קשיים שנים, בגלל שאני לא סולח על משהו שאני לא זוכר אותו?


ת. חיים שאתה חיי אותם לא תמיד באים עם תכנית הפעלה ברורה. לפעמים אתה מתמודד עם דברים שלא צפית אותם מראש. לחיים יש קיום לדברים שנמצאים מעל פני השטח וגם לדברים שנמצאים מתחת לפני השטח. המוח שלך מסוגל להכיל בדרך כלל דברים שנמצאים מעל פני השטח, אם פגעת או משהו פגע בך יש הגיון לתהליך הסליחה. אך אם קושי שאתה חווה מגיע ממה שקיים מתחת לפני השטח, אתה אומר שאין הגיון בתהליך של סליחה. אנו אומרים שכל קושי במיוחד אם מקורותיו נמצאים מתחת לפני השטח מחייב סליחה במיוחד אם אתה לא מוצא בזה הגיון.


ש. איך עושים סליחה למה שכנראה מקורו מתחת לפני השטח, אתה חווה את הפגיעה למשל כלכלית, ואינך יודע את סיבתו, איך סולחים?


ת. שאלה טובה,

ש. והתשובה?


ת. המפתח שלך נמצא ביכולת שלך לנקות את הרגשות השליליים העולים במהלך של משבר מתמשך הנוצר בגלל זרמים הנמצאים מתחת להכרה המודעת. גם כאשר אתה מודע לפגיעה חיצונית אז מבפנים עולים בך רגשות שליליים, אז כשעולים בך רגשות שליליים בלי לדעת את מקורם היכולת שלך לנקות אותם בין אם זה כלפי עצמך ובין אם זה כלפי אחרים משחררת אותך מהקרמה.


ש. ואאו. כלומר התהליך הוא של שחרור מרגשות שליליים, כל עוד הם קיימים הקרמה חייה ובועטת.....


בהצלחה

תודה שפניתם לנתן אמסטר, שאלה של שינוי, מאבחן, מטפל ומתקשר. 054-4517121


0 תגובות

Yorumlar


bottom of page