top of page

מה אפשר ללמוד על דמנציה?

בוקר טוב נתן מה אתה יכול להגיד על דמנציה מה היא יכולה ללמד את החולה את הסביבה?

תשובה:

נדבר כאן רק על ההשפעה החברתית הגורמת לדמנציה לדעתנו ולא על הביולוגית.

פחד להיות לא רלוונטי. דמנציה מנתקת לאט לאט את האדם מהמציאות. הסיבה לכך היא שבתוכו האדם מאמין לסיפור של עצמו על עצמו שהוא לא רלוונטי. למעשה אלו הם אוסף סימפטומים בהם תאי המוח מתנוונים, הקשורים למערכת החברתית החדשה שהתפתחה עם המהפכה התעשייתית.

המסגרת השבטית השיתופית, שבה זקני השבט היו האנשים החשובים, המחליטים, קובעים, ולכן הם היו הכי רלוונטיים התפרקה, מה שהפך להיות חשוב זה הנעורים והכוח.

המסר שהחל להיות מופץ הוא כמו הפרסומת של קוקה קולה "העולם שייך לצעירים" ואם הגעת לגיל ארבעים יש לך אתגר גדול למצוא עבודה חדשה, כי מעדיפים כמובן את כוח העבודה הזול את הצעירים על המבוגרים בעלי הניסיון.

ניוון תאי המוח משקף את הפירוק של המסגרת החברתית המסורתית ויצירת חברה המבוססת כלכלת צעירים ואגו או אני. כאשר החשיבה שלך כלפי עצמך היא שאתה כבר לא רלוונטי, לבד, לא שייך, מנותק, ואין לך מערכת תומכת קהילתית, תהיה לזה השפעה על החומר של המוח על חלק מהמבוגרים.

חלק מההתפתחות של "העולם שייך לצעירים" אלו הן הקבוצות הווירטואליות שהחליפו, הן את המסגרת המשפחתית והקהילתית התומכת.

אז מה עושים?

הכיוון הוא לצאת מחברה המתבססת על אני ולחזור לשוב וליצור חברה המבוססת על אנחנו, על ביחד, שיתופיות, שלמבוגרים יש מקום של כבוד, על חיבור אמתי בין אנשים ולא דרך מסכים.

זה הסוד לבריאות ואריכות ימים.

בהצלחה.


תודה שפניתם לנתן אמסטר, שאלה של שינוי, מאבחן, מטפל ומתקשר. 054-4517121


0 תגובות

Comments


bottom of page