top of page

ומה עכשיו? למדנו את השיעור מהבחירות האחרונות 17.9.19 ונצעד לאחדות או נישאר בהפרדה?

נתן היקר!שאלה ציבורית - בבחירות אפריל תקשרת לנו שאם לא נבין את הצורך באחדות - לא תהיה ממשלה. עברנו את מועד ב' ....האם למדנו את השיעור ??? ושאלה נספחת- האם ליברמן מתפקד כשליח לפוצץ בישראל את הסדר הישן של ההפרדה? מה אומרים העצמיים שלך?

שואלת יקרה תשובתי:

האפשרות שתקום ממשלה בלי נתניהו עדיין לא קיימת במפלגת השלטון וגם במפלגה השניה. התוצאה של הבחירות האחרונות עדיין לא הוכלה. בשלב זה מפלגה אחת נמצאת בהזדהות מוחלטת עם המנהיג שלה. הרעיון שיכולה להיות הנהגה אחרת לא עוכל. הסיבה העיקרית לכך היא פחד


גם במפלגה השניה האחדות הוא רעיון שעדיין לא נטע שורשים בהנהגה. הם עדיין לא הבינו את רצון העם שהציג התפלגות, שאחדות יכולה לחבר אוותו, שאם לא תובן תרחיב את הפילוג, ותוביל לבחירות נוספות. הנהגה אחת משדרת הישרדות, עמידה עם הגב מול הקיר, אחיזה בקרנות המזבח של השרדות המנהיג וממשלה צרה, ומסרבת לשחרר והשניה חוסר נסיון פוליטי והבנת המציאות .


אומרים שאדם לומד אחרי שעשה את כל הטעויות האפשריות, המצב הוא עדיין של טעויות, אין עדיין למידה.


לפני שביטחון יושג הפנים צריך להיות מאוחד


צריך למקד את מקום הבעיה, ורק כאשר מקור הבעיה יוגדר, זמן מה אחרי יגיע הפתרון.


כלומר בתחילת הדרך בזמן הקרוב, תוכלו לראות שיעלו רעיונות ויהיו ניסיונות לחיבורים דומים למה שהיה בעבר, שאינם אחדות כוללת, ינסו לשמר את הרעיון הישן של קואליציה צרה.


זה לא יצלח.

רק כאשר המקור של הבעיה, הרעיון שניתן להקים ממשלה ללא אחדות ינטש וימחק מהתודעה- הקבעון שאתם חווים אותו ישתחרר.


יש כאן הזדמנות.


ויש גם הזדמנות כאן להגיב על הנכתב אז נא להגיב.


תודה שפנית לנתן אמסטר שאלה של שינוי, מאבחן מטפל ומתקשר. 054.4517121
0 תגובות

Comments


bottom of page