top of page

ההורים דפקו לי את החיים.


תשובה:


לכל מי שיש קשיים בחיים יש מחשבה שזה קשור בעבר ושיש משהו שבזכותו הוא מי שהוא היום. יש הגיון בחשיבה הזו אבל היא עוד סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו ומאמינים בו בגלל תפיסת הזמן הלינארית עבר, הווה, עתיד הטבועה בנו. כל עוד זו תפיסת עולמך תאשימי את העבר ותפחדי מהעתיד.


יש דרך אחרת להתייחס לפחדים שלך. הראשון הם לא באשמת אף אחד מההורים שלך כי הם חיו בתוך מסגרת מחשבתית שהחיים מסוכנים ופעלו בהתאם למה שהאמינו שהוא אמתי עבורם. האמונה שלהם פשוט חלחלה אליכם, אבל האמונה שהעולם מסוכן היא לא האמונה החשובה שאנו מדברים עליה כאן אלא האמונה בעבר הווה ועתיד זו האמונה שלוקחת את הכוח ממך ומעבירה אותו לזמן עבר שם את מאמינה נמצאים השורשים של המקור של הבעיה שלך. זה לא נכון! המקור של בעיית הפחדים שלך נמצא בתפיסת הזמן שלך.


המקום בו פתרון יכול להימצא הוא רק עכשיו, ברגע זה ממש. זה לא קשקוש רוחני, ניו-איג'י זו האמת זה לא שלא קרו לך דברים בעבר, רק שאין להם כוח באמת להשפיע עלייך משם. זיכרון מקבל כוח רק אם את מאמינה בעבר, הווה ועתיד.


הפתרון שאנו מציעים לך הוא לקבל את זה שמקור הכוח שלך לפתרון כל בעיה שיש לך בחיים נמצא איתך ברגע זה ממש בין אם הוא גלוי או סמוי! את האדון של הכוח שלך עכשיו, אם תאפשרי למחשבות שלך להגיד לך שזה אחרת בו ברגע את מקטינה את הכוחות שלך כי תשומת הלב שלך תופנה לעבר, או לעתיד ולא למה שיש לך עכשיו.


אז אם שום דבר לא קורה עכשיו זה רק בגלל שאת צריכה להמשיך ולהתאמן לא לחפש פתרונות בזמנים, כי אז המחשבות שלך יטביעו אותך.

את חייה עכשיו המחשבות שלך לא, התפקיד שלך לא לאפשר למחשבות שלך לקחת אותך מכאן!

אז תראי הזדמנויות אז תמצאי פתרונות אז דברים יקרו עכשיו.


בהצלחה


תודה שפניתם לנתן אמסטר, שאלה של שינוי, מאבחן, מטפל ומתקשר. 054-4517121


0 תגובות

Comments


bottom of page