top of page

האם יש אלוהים?

בעקבות מה שקראתי היום האם יש אלוהים?

תשובה:

למעשה השאלה האם אלוהים קיים, מנסה לסדר את הספקות שהשואל את השאלה הזו נמצא בה. כלומר מי שיודע אם אלוהים קיים ומי שיודע שאלוהים לא קיים לא שואל את השאלה הזו. מי ששואל את השאלה הזו נמצא בספק לגבי קיומו של אלוהים ולכן שואל את השאלה. אז השאלה היותר מדוייקת שלו היא איך להסיר את הספק בקיומו או באי קיומו של אלוהים?

התשובה היא שבלי שאתה השואל היית קיים השאלה הזו לא הייתה עולה. כלומר הקיום של אלוהים או אי הקיום שלו תלוי בקיום שלך. במילים אחרות בלי הקיום שלך אלוהים לא יכול להתקיים. למעשה הקיום של אלוהים תלוי בך.

הרשו לי להסבר זאת בלי שהאגו שלך יקפוץ לשמיים, כמו שאתה לא יכול לדעת אם אתה נמוך בלי שתראה איש גבוה האלוהים לא יכול להתקיים בלי נקודת התייחסות מחוצה לו, אתה. לכן הבריאה היא הדרך של אלוהים לדעת את עצמו דרכך/כם עם הסתייגות אחת. לך/כם אין יכולת להכיר את אלוהים בלי לפתח את היכולת שלך/כם לאהוב, כלומר להרגיש.

אז את אלוהים לא ניתן לדעת אינטלקטואלית, אם הוא קיים ניתן להרגיש אותו, כאהבה שהיא פי מליון יותר מהאהבה שהרגשת כלפי בן אנוש כלשהו, מי שהרגיש יודע מי שלא הרגיש מטיל ספק, רק שיהיה ברור לא ניתן להרגיש בלי להיות קיים...... לכן ידידי היקר השואל, מה שבאת ללמוד כאן זה להרגיש את האהבה בעצמתה הגבוהה ביותר, והספק מבורך הוא, משום שהוא אומר לך שכל מה שהרגשת עד עכשיו לא הייתה האמת/האהבה במלואה.

לכן אלוהים הוא לא אמונה, הוא או היא הרגשה.... ולכן השאלה....


בהצלחה.


תודה שפניתם לנתן אמסטר, שאלה של שינוי, מאבחן, מטפל ומתקשר. 054-4517121


0 תגובות

Comentários


bottom of page