top of page

דברים נשברים לי בבית

נתן שלום. בחודשים האחרונים, חפצים שונים בבית או חפצים שלי, נשברים לי. גם משהו גדול ולא ״רגיל״ נשבר ללא הסבר בבית...(זכוכית גדולה) האם יש לכך הסבר מעבר ל״קורה״?

תשובה:


יש לך ידיעה פנימית שהאירועים בהם נשברו חפצים בביתך אינם אקראיים. אני יודע שלא תסתפקי בתשובה של זה קורה, אז אנסה להסביר מה קורה.

כאשר אנו חווים רצף של אירועים, מעל שניים בפרק זמן קצר הם באם לספר לנו משהו על עצמנו.

על פי ההבנה שלי יש קשר ישיר בין מה שקורה בחוץ לבין מה שקורה בפנימותך. לא תמיד זה אחד לאחד ובמקרים רבים יש צורך בחקירה פנימית כדי לפענח, אך כאן המקרה אינו כזה.

ההתייחסות היא למקרה הספציפי שלך.

כאשר חפצים נשברים בבית שלך, זה מעיד על כך שכנראה לפני זמן לא רב זמן עברת: פגיעה באמון, התעלמות, נתק מאדם או מאנשים קרובים על פי הבנתך בלי סיבה נראית לעין. את הרגשת/חווית שבר פנימי, משהו באמון שלך באנשים ובעצמך נשבר. להרגשה הזו יש השלכות חיצוניות, במיוחד כאשר מה שמלווה אותם הוא כעס.

מכיוון שיש בדרך כלל השוואת צורה בין פנים לבין חוץ, החלו דברים להישבר בביתך כדי להמחיש לך מה עובר עליך. מכיוון שזה לא דבר קטן עבורך, נשבר דבר גדול כדי להמחיש את גודל השבר הפנימי.

מה לעשות?

באופן פרקטי, את מוזמנת להתמודד עם משבר. בדיוק כמו שאת עוזרת לאנשים להתמודד. את מתבקשת להיעזר באנשים אחרים כדי שתוכלי להמיר את השבר והכעס להבנה שיש לך יכולת להתמודד ולפתור בעיות.

שיחת הבהרה עם האנשים מהם נפגעת נדרשת במיוחד אם הם קרובים לך.

בהצלחה


תודה שפניתם לנתן אמסטר, שאלה של שינוי, מאבחן, מטפל ומתקשר. 054-4517121


0 תגובות

Comments


bottom of page