top of page

קלפי פרחי ארץ ישראל

קלפי הפרחים של ארץ-ישראל, נוצרו כדי לעזור לכל מי שרוצה לקבל כלי פרקטי לפתרון בעיות בחיים, ומשמש בעיקר ככלי עזר אבחוני.

אבחון מרחוק באמצעות קלפי פרחי ארץ ישראל מיועד אך ורק ללקוחות הקליניקה.

מדוע להשתמש בקלפים?

1. כי אנו מחפשים פתרונות לקשיים בחיים שלנו.
2. אנו נתקלים באותה בעיה שוב ושוב ואין לנו פתרון כיצד להתמודד אתה.
3. אנו עומדים בפני החלטה חשובה ומתקשים להחליט.
4. אנו מחפשים דרך להסתכל באופן שונה על הדברים.
5. כי העלאת הגורמים החוסמים את דרכנו למודעות הם תחילת השינוי, ולעיתים השינוי בעצמו… 

אז בחרו קלף ובואו נתחיל.

שקד מצוי

שקד מצוי

שנק החורש

שנק החורש

שום משולש

שום משולש

רימונית הלוטם

רימונית הלוטם

רותם המדבר

רותם המדבר

רומולאה צידונית

רומולאה צידונית

קיפודן

קיפודן

קחוון מצוי

קחוון מצוי

צפורני חתול

צפורני חתול

צהרון מצוי

צהרון מצוי

צנון מצוי

צנון מצוי

עכנאי שרוע

עכנאי שרוע

עוקץ עקרב ריחני

עוקץ עקרב ריחני

נר הלילה

נר הלילה

נץ-חלב

נץ-חלב

נורית אסיה

נורית אסיה

מרסיה יפהפיה

מרסיה יפהפיה

לפופית החוף

לפופית החוף

לוטם מרווני

לוטם מרווני

כתמה עבת שורשים

כתמה עבת שורשים

כרכום חורפי

כרכום חורפי

כלנית סגולה

כלנית סגולה

כלנית אדומה

כלנית אדומה

כלנית לבנה

כלנית לבנה

טיון דביק

טיון דביק

כרוב החוף

כרוב החוף

חרצית דביקה

חרצית דביקה

חרוב

חרוב

חיננית הבתה

חיננית הבתה

חלמונית גדולה

חלמונית גדולה

חבצלת החוף

חבצלת החוף

חבלבל החוף

חבלבל החוף

זהבית דמשקאית

זהבית דמשקאית

דטורה

דטורה

דודא רפואית

דודא רפואית

דבורנית צהובה

דבורנית צהובה

דבורנית הקטיפה

דבורנית הקטיפה

בקיה שעירה

בקיה שעירה

דבורנית הדבורה

דבורנית הדבורה

בן חצב סיתווני

בן חצב סיתווני

אירוס שחום

אירוס שחום

ארכובית שבטבטית

ארכובית שבטבטית

אלון מצוי

אלון מצוי

אטד החוף

אטד החוף

אירוס הגלבוע

אירוס הגלבוע

אירוס ארגמן

אירוס ארגמן

אירוס ארץ ישראלי

אירוס ארץ ישראלי

bottom of page