top of page

מה הסיבה לכאבי הגב והידיים שלי בזמן האחרון נתן?תשובה

המילה היא אחריות.

אתה נושא המון אחריות על כתפיך, האחריות הזו מטילה משקל כבד דמיוני על השלד שלך וכתוצאה מכך אתה מרגיש כאבי גב, יחד עם זאת קבל את האחריות לא כעול שהוטל עליך אלא כבחירה, כמקור למשמעות. בחר באחריות אל תתיחס אליה כאל עול, היא לא הוטלה עליך, אתה בחרת באחריות כדי שהחיים שלך יהיו בעלי משמעות.


אחריות=האחר, זו היכולת שלך להטמיע באחר משהו שהוא שלך, לכן בכל פעם שאתה משקיע משהו ממך במשהו אחר אתה מרחיב את מי שאתה. כשאתה מרחיב את מי שאתה, אתה יכול גם לקבל הרבה יותר ולו רק בגלל שאתה הופך להיות גדול ורחב יותר.


חלק גדול מהיכולת להתעשר שכולכם חושבים עליה, מגיע מהיכולת להשקיע משהו במשהו אחר. הגדילה היא היכולת לבחור מרצון באחריות על הילדים המשפחה חברים.


במובן אחריות אין אנו מתכוונים להשתלטות. באחריות אנו מתכוונים להכרה בקיומו של האחר בחייך והכרה בכך שכאשר אתה לוקח אחריות, זה בפשטות הכרה בקיומו של האחר, הזולת בחייך, ובהכרה הזו אתה מודע לכך שיש לו את הזכות להיות בטוח ומאושר לצדך, שלא תעשה דבר כדי לעצור את ההתפתחות שלו, ותאפשר לו קיום אמתי ובטוח לצדך כמיטב יכולתך.


הכאבים במפרקים וכאבי הגב שלך קשורים ביחס שלך למושג עול מול אחריות.


כאשר אחריות נתפסת כעול, אתה תבצע את כל מה שאתה צריך, אך הגישה הפנימית שלך תהיה שהוטל עליך משהו כבד משקל, ובמקום מסויים בתוך עצמך אתה תתנגד לו. ההתנגדות יוצרת עומס, חיכוך, לכן מתי שהוא כאבים יופיעו בחיים שלך להראות לך, שהגישה שלך צריכה להשתנות.


האחר אינו עול, הוא פשוט שלוחה של עצמך הזקוקה לתשומת הלב שלך. חלק מכם מתייחס לצמיחה בהקשר של התפתחות אישית, אנו אומרים לכם שאין צמיחה בלי קבלת אחריות והשקעה בזולת, רק כאשר האחר הופך להיות אחריות, צמיחה מתרחשת.


אם אתם מתחברים למסר הזה, פשוט הפיצו והגיבו.


תודה שפנית לנתן אמסטר שאלה של שינוי, מתקשר, מאבחן ומטפל . 054.4517121

אתר הבית: www.nathanamster.com
0 תגובות

Comments


bottom of page