top of page

שריפת כנסיית נוטרה דם בפריז.

האם יש משמעות לשרפתה של כנסיית נוטרה דם בפריס?

תשובה:

חילול הקודש או אבדן הקדושה. זו הסיבה לשרפה.


המילה קדושה מצריכה הסבר.


בהיסטוריה ובעת החדשה, יש כמה מקרים של חורבן של סמלים. בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, ולהבדיל מגדלי התאומים כנסיית נוטרדם וכן הלאה. בלי להיכנס להשוואות של מה קדוש יותר, אתם תוכלו לראות שבמקום בו התרחשו אירועים שכתוצאה מהם מבנה שהיה סמל לאוכלוסיה הושמד, נשרף או הופל, הרבה לפני האירוע התגלתה שנאה בין בני אדם, לעתים בני אותו העם.


בצרפת ובמיוחד בפריז השנאה התגלתה במחאה אלימה של אזרחים צרפתים לבושים באפודים צהובים כלפי הממשל והעשירים במדינה, הנמשכת עד היום.


אנשים רבים בצרפת שונאים.


מאוד חשוב ללמוד שלביטוי פנימי של אמונה מחשבה ורגש ,יש ביטוי חיצוני, שהוא תולדה שלהם, לרובינו השרפה היא אירוע המנותק מאיתנו כבני אדם.


זו שגיאה לחשוב כך.


הביטוי הגשמי של הרגש –שרפת כנסיית נוטרדם.


לכן קדושה אינה נמצאת במקום גשמי, היא נמצאת במערכת היחסים בין בני אדם: בכבוד, בחמלה ובסובלנות הדדית. לכן, כאשר בני אדם מכל שכבות האוכלוסייה כולל השלטון, מאבדים את הכבוד האחד לשני ומתייחסים לזולת כאל אובייקט ומגלים כלפיו שנאה ואלימות, סמל משותף חומרי ייפול.

הביטוי של שנאה הגבוהה ביותר מגיע לידי ביטוי במלחמה, אז מבנים רבים נהרסים.


כאשר בני האדם מתאחדים, מתייחסים האחד לשני בכבוד, בחמלה, ובסובלנות מבנה כזה יבנה, או יעבור שימור מוצלח לעתיד על ידי האוכלוסייה.


מצד שני כאשר השנאה מתעוררת, כאשר המחלוקות בתוך האוכלוסייה עולים, מבנה משותף יישרף, ייפול כאזהרה. בדרך כלל, אם האוכלוסייה מבינה את המשמעות של הסמל שנפל, היא תתאחד בלב אחד כאיש אחד.

זכרו ההפך מקדושה אינה טומאה. ההפך מקדושה זו שנאה.

וכולם זוכרים על מה נפל בית המקדש.


בהצלחה


תודה שפניתם לנתן אמסטר, שאלה של שינוי, מאבחן, מטפל ומתקשר. 054-4517121


0 תגובות

Comments


bottom of page