top of page

שיפור בהתנהלות כלכלית

איך אקדם את מגמת השיפור בהתנהלות הכלכלית שלי? האם אני בכיוון הנכון?

לאה שלום,

מגמת השיפור שאת מדברת עליה מקורה בניסיון שלך לפתוח מקום חדש בלבך. לפתוח את לבך הכוונה לאפשר ליותר לקוחות משלמים להשתמש בשירותיך. המפתח לשינוי הכרוך בפתיחת הלב שלך, קשור ישירות ליכולת שלך להעניק גם לעצמך, ולא רק לתת לאחרים.

את מוכרת כמי שתמיד נרתמת לכל בקשה ומוכנה לעזור לכל אחד גם בלי שיבקש ממך. שנים נתת מזמנך ומכספך לאחרים לפנייך, בלי לבקש תמורה. לעתים, אף יצרת מצבים כספיים מאוד לא נוחים לך כדי שלאחרים יהיה נוח.

יש אנשים החושבים שנתינה היא מקור הכוח שלהם, וכשהם צריכים לבקש משהו ממשהו (לא רק כסף), למען עצמם הם חווים זאת כחולשה ולכן אינם מבקשים. הם רק שוכחים שכמו שעבורם הנתינה היא מקור כוח, הם יכולים להעצים אנשים אחרים כשהם מאפשרים להם באמצעות בקשת תמורה כספית לשירותים שהם מספקים, או לבקש עזרה בכל תחום שנדרש להם לעזור להם לבטא את העצמה שלהם.

במילים אחרות נדיבות היא לא רק ממך החוצה, נדיבות היא גם לאפשר לאחרים לתת לך.

מה שלמדת עכשיו זה שלהיות חזקה זה לתת וגם להיות חזקה זה לקבל. מכיוון שתרגלת שנים רבות רק צד אחד של העצמה שלך לתת, המחסור הכלכלי שחווית נועד לפתוח את הלב שלך לקבל. לב נותן בלבד הוא לב סגור, לב מקבל בלבד הוא לב סגור. לב מקבל ונותן הוא כמו דלת על ציר מאפשר תנועה חופשית פנימה והחוצה לזה אנו קוראים לב פתוח.

לכן, כאשר אפשרת לעצמך לבקש יותר כסף עבור שירותייך ועזרה מסביבתך הקרובה מצד אחד ולמתן את הנתינה האין סופית שלך, הלב שלך הפך להיות פתוח מקבל ונותן.

כל עוד תמשיכי בקו הזה, לבקש גם עבור עצמך ולעזור במידה שלא מסכנת את קיומך הכלכלי, יש סיכוי סביר שמגמת השיפור תימשך.


בהצלחה.


תודה שפניתם לנתן אמסטר, שאלה של שינוי, מאבחן, מטפל ומתקשר. 054-4517121


0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page