top of page

שאלה על התאבדות...

כשאדם נוסע בדרך ופתאום מחליט לשנות כיוון , אז הוא מגלה שהייתה תאונת דרכים בדרך שוויתר עליה הוא משוכנע שיד נעלמה כיוונה אותו כך כדי שלא יפגע. אם אדם נוסע בדרך אחת קבועה ולא משנה אותה לעולם האם גם אז יש השפעה של יד נעלמה או שבשני המקרים מדובר בהחלטה שכלית בלבד ? מכאן אני חותרת לשאלה שמעסיקה אותי בהקשר למטופלת שלי , האם אדם שמחליט לקחת החלטה ומתאבד עושה זאת בהתערבות של רבדים או כוחות חיצוניים ללא ידיעתו או שליטתו ?

תשובה:

זה תלוי ברמת המודעות של האדם. מודעות נמוכה מתבטאת בחשיבה (חשיבה שכלית) לינארית שאם ניצלתי או נפגעתי אלו הם אירועים אקראיים הקשורים למזל. ברמת מודעות גבוהה האירועים הללו הם ביטוי לקרבה או התרחקות מעצמי.


כשאני מתרחק מעצמי יקרה משהו שיגרום לי לשנות מסלול חזרה אל עצמי. זו איננה שליטה חיצונית אלא ג'ירו פנימי שיש לכל אחד הקשור בחיבור הפנימי שיש לנו לכוח הנקרא אהבה. במודעות נמוכה נקרא לזה אירועים שליליים. במודעות גבוהה לא נקרא לזה חיובי או שלילי אלה מקרב תיקון מסלול או זרימה.

מטרת החיים של כל אדם עלי אדמות היא להכיר את עצמו כהרבה יותר אוהב ממה שהוא מכיר, דרך התנסות בחיים שבהם הקרבה שלו אל עצמו (היכולת לאהוב) תמיד הנה תהליך מאתגר ורב תהפוכות כפי שאת מכירה על בשרך.


לגבי התאבדות, התאבדות היא אקט של אלימות של האדם כלפי עצמו ולא אקט של אהבה, לכן היא נחשבת כאקט המרחיק אדם מעצמו. בחירה בהתאבדות מקורה ברצון של האדם להפסיק את סבלו. קבלת ההתאבדות כמעשה של חסד, של האדם כלפי עצמו מקורה במחשבה שהקרבה עצמית היא מעשה של גבורה כי האדם הורג את עצמו למען מטרה נעלה כל שהיא.


אנו מבינים את המניעים אנו רק אומרים ולא שופטים, שכל מוות שמקורו הוא אקט אלים של האדם כלפי עצמו מרחיק אדם ממי שהוא באמת, כי כל אקט של אלימות המוביל למוות אין בו או חסרה בו אהבה. זו הבחירה שלכם מי אתם רוצים להיות, באמצעות הבחירות שלכם. כל החלטה צריכה להיבחן על ידי השאלה האם מה שאני בוחר לעשות מוסיף או גורע אהבה מהעולם.


בסופו של תהליך אתם הם אלו שבוחנים את עצמם האם הוספתם או גרעתם אהבה מהעולם.

אנו מודעים לכך שפתחנו כאן שיחה שהמון שאלות עולות ממנה: האם המתת חסד היא אקט אלים או אוהב? האם נפילה על רימון והצלת אחרים בקרב היא אקט אלים או פעולה של אהבה אם תשאלו כמובן שנענה


בהצלחה.

תודה שפניתם לנתן אמסטר, שאלה של שינוי, מאבחן, מטפל ומתקשר. 054-4517121


0 תגובות

Comments


bottom of page