top of page

על הפלות.

האם הפלה היא מדד נמוך של אהבה, או אקט של אלימות?

תשובה:

הקיום של מי שנמצא בתוך גוף חשובה יותר מזה שעדיין לא נולד, לכן אין אבדן של חיים לפני לידה ולכן אין חשבון לפני הלידה.


ומה עם זה שאומרים שהנשמה נכנסת לגוף אחרי שלושה חודשים מהעיבור?


קבלת נשמה היא דבר מאוד מדויק, אף נשמה לא נכנסת אלא אם כן יש בטחון שתהיה לידה. אין טעויות בעניין הזה. החיים מתחילים כשהשאיפה הראשונה נשאפת ומסתיימים כאשר הנשיפה האחרונה יוצאת, מה שקורה בין לבין נקרא חיים.


ההפלה היא זכות שבני אדם מקבלים כדי לאפשר לעצמם לבחור עם מה יתמודדו רגשית בחייהם: עם גידול של ילד או עם העובדה שבחרו לא ללדת. זו התמודדות לא קלה שהיא אחת מהבחירות, שכמעט כל בן אנוש עושה במהלך חייו ומתמודד עם תוצאותיה.


המקום בו מפרשים הפלות כרצח לא צריך להפחיד אתכם, כי בחיים קבלתם יכולת להבין שהחיים קודמים לאלה שעדיין לא נולדו.


השינוי בגישה משתנה מהרגע שהתינוק נולד, אז עליכם לעשות ככול שביכולתכם שהוא יחיה וחייו על ראשכם והכוונה באחריותכם. לפני, אתם החשובים אחרי, הוא הופך להיות הביטוי שלכם לתוספת או לגריעת אהבה מעצמכם ולעולם.

בהצלחה


תודה שפניתם לנתן אמסטר, שאלה של שינוי, מאבחן, מטפל ומתקשר. 054-4517121


0 תגובות

Comments


bottom of page