top of page

נתן, למה אתה מתכוון כשאתה כותב "שאלה של שינוי"?


תשובה:

נגיד שאני עוצר לכם עם הרכב שלי לטרמפ, וכאשר אתם פותחים את הדלת שליד הנהג אתם רואים על הרצפה שלושה בקבוקי ברנדי ריקים. האם תעלו אל הרכב?

כמובן שלא, המחשבה שלכם תגיד לכם מסוכן.

אבל אם הייתם מוכנים לשאול אותי, את הנהג שאלה "האם שתית מהבקבוקים תוך או לפני הנסיעה?" הייתי אומר לכם שלא, שהכנתי 87 בקבוקי תמציות ללקוח, הבסיס לתמציות היגיע מהברנדי, והבקבוקים שברכב הולכים למחזור.

האם הייתם אז עולים לנסיעה?

אם כן, השאלה חוללה שינוי!

רוב האנשים לא שואלים שאלות של שינוי, הם מאמינים למחשבה או למחשבות שלהם באופן אוטומטי.

לכן, אם הייתם מאמינים למחשבה "סכנה נהג שיכור" ולא הייתם שואלים שאלה של שינוי הייתם מחמיצים הסעה.

מה קרה כאן?

ביותר מדי מקרים בחיים, המחשבה או המחשבות שלנו, דבר מה שאין לו מסה, משקל, משפיעות באופן אוטומטי על ההחלטות שלנו. כשאנו מאמינים להן בלי לשאול את עצמנו או את הזולת, שאלה של שינוי, אנו מקבלים אותן כאמת מוחלטת.

אז, מחשבה שאנו מאמינים בלי לבחון אותה יכולה:

להרחיק מאיתנו בריאות, כסף, וזוגיות.

היא גם יכולה למנוע מאיתנו הזדמנויות.

לכן, כשמשהו משתבש בחיים שלכם, הסיבה לכך היא שלא נשאלה שאלה, על מחשבה שלא נבדקה, שאתם מאמינים כי היא אמת.

שאלה שלי שינוי כבר אמרנו....

תודה שפניתם לנתן אמסטר – שאלה של שינוי, מאבחן מטפל ומתקשר.

בהצלחה.


תודה שפניתם לנתן אמסטר, שאלה של שינוי, מאבחן, מטפל ומתקשר. 054-4517121


0 תגובות

Comments


bottom of page