top of page

אני איש מקצוע טוב מדוע אין לי לקוחות


תשובתי

מחשבה זו היא טעות! המחשבה מציגה כעובדה את הקשר בין האיכות של העבודה או היכולת שלך לתוצאה, ואתה מאמין לזה.

מה שצריך לעשות כדי להתקדם יש לשבור את הקשר בין המחשבה לתוצאה. מה שצריך לדעת זה שהמחשבה מסבירה את המציאות, היא מפרשת, בונה גשרים בין בעיות לסיבתן אך היא לא עובדה.

החלק הזה מאוד חשוב.

אמונה היא מחשבה על המציאות או על החיים שלך שלא נבדקה אך נתפסת כעובדה במקרים רבים לא נבדקה לעומק, ההנחה שהיא עובדה מוחלטת בגלל שחשבת אותה, ולכן המיקוד הוא במחשבה, ולכן היא זו שיוצרת את חווית המציאות של החיים שלך. דרכה אתה רואה את החיים שלך ולכן זה לא הכישרון שלך שיוצר את חווית המציאות שלך אלה המחשבה שאתה מאמין בה. מה שאתה צריך לעשות זה להעביר את הספקות מהכישרון והתוצאות שלך ולהטיל ספק במחשבה או במחשבות כעובדות מוחלטות.

אז נוצר מצב מעניין: זו לא מחשבה שמטילה ספק במחשבה, אלא אתה לוקח פיקוד על המחשבה, בודק אותה ומחליט אם היא נכונה או שקרית. נתן אמסטר, שאלה של שינוי, מאבחן, מטפל ומתקשר, 054.4517121 אתר הבית: www.nathanamster.com


תודה שפנית לנתן אמסטר שאלה של שינוי, מאבחן מטפל ומתקשר. 054.4517121
0 תגובות

Commentaires


bottom of page