top of page

איך להתגבר על פסוראזיס?

שאלה: אני ארבע שנים עם פסוריאזיס מה עלי לשנות כדי לרפא את הפסוריאזיס?

תשובה:


לפני חמש שנים עברת אירוע בריאותי שכנראה טלטל את עולמך. המשבר שעברת אז הותיר את חותמו בך כפחד שהמקרה יכול לחזור על עצמו. חמש שנים חלפו מאז והפסוריאזיס הוא תזכורת פיזיולוגית, כמו צלקת המעידה שבמקום הזה קודם לכן הייתה פציעה.


המקום הזה של הפציעה נמצא בזיכרון שלך והוא שומר עליך על ידי זה שהוא גורם לך להיות מאוד זהיר כאשר אתה עושה פעילות גופנית, הפסוריאזיס הוא תזכורת עבורך שמקור הכאב שאתה רוצה להימנע ממנו לכאורה הוא פיזיולוגי. המקום הזה של הפחד מפני פעילות גופנית מונע ממך לנגוע בשורש הבעיה.

שורש הבעיה הוא המחשבה שלבד אתה לא תסתדר בעולם הזה. צריך לקבל שזו הסיבה להופעה של הפסוריאזיס שמקורו באירוע מלפני חמש שנים בקירוב, שעורר בך את הפחד שאתה לא תסתדר לבד בעולם הזה. שינוי החשיבה יצריך ממך לבטוח בעצמך, שאתה לא חסר אונים גם אם אתה לבד ולא להאמין שאם תהיה לבד זה יוביל לאובדנך.


כשתדע את זה הפסוריאזיס יעלם.


בהצלחה.


תודה שפנית לנתן אמסטר, שאלה של שינוי, מאבחן, מטפל ומתקשר. 054-4517121


0 תגובות
bottom of page